93 801 21 51

Endodòncia

  • L'endodòncia o tractament de conductes (vulgarment “matar el nervi"), és el procediment per a eliminar la polpa dental afectada, normalment per caries, i que provoca dolor.


  • És un tractament indolor:Es realitza mitjançant anestèsia local, per tant no notarà cap molèstia durant el tractament.
    Els següents dies, només en alguns casos, es nota alguna lleugera molèstia, que remet amb analgèsics i antiinflamatoris.

  • Conseqüències:Al realitzar una endodòncia a una dent, aquesta queda debilitada i a llarg plaç pot comportar una fractura de la mateixa. Per aquest motiu es recomana la col·locació d’una corona de porcellana per assegurar la seva integritat.

Copyright © 2015 - Tots els drets reservats.

Design by W3layouts

Graphic Ocean