93 801 21 51

Pròtesis fixes

  • En els casos en que al pacient li falta una sola peça dental o més d’una, li oferim dues possibles solucions, sempre estudiant acuradament el cas.


  • Implant: És la opció més recomana en aquest cas, ja que que no és necessari fer un tallat de les dents veïnes ni utilitzar aparells de posar i treure.

  • Pont de porcellana: Per a col·locar un pont de porcellana per rehabilitar la falta d’una peça, haurem de tallar les peces veïnes, verificant primer el seu estat i fortalesa. En alguns casos s’haura de realitzar la endodoncia de les mateixes.


  • Quan cal substituir totes les dents i es vol una solució fixe, també existeix la possibilitat de col·locar implants amb una sobredentadura a sobre.

Copyright © 2015 - Tots els drets reservats.

Design by W3layouts

Graphic Ocean